Ubytování

 • hotel Bohemia; Masarykovo nám.900; tel.469699300; www.hotel-bohemia-chrudim.cz
   
 • hotel Alfa; Čs.partyzánů 24; tel.469622437,469620238; www.hotelalfa.cz 
   
 • penzion Euro; V Tejnecku 535; tel.469660011,607960788; www.euro-penzion.cz 
   
 • penzion Žižka; Žižkovo nám.106;tel.777210156,776740110; www.chrudim.cz/turistika/penzion-zizka
   
 • ubytovna Sporthotel; Tylovo nám.12; tel.469621028
   
 • ubytovna Relax klub; Topolská 52; tel.602483048,602412866
   
 • Turistická ubytovna; Koželužská 106; tel.469638928,736535928
   
 • Ubytovna na Blehovsku; Rubešova 1235; tel.603816893,776857785